Contributing to technical evolution


Verkstad

Varbergs Precision är specialiserad på flexibel legotillverkning i korta och
medellånga serier.
Med hjälp av en "state of the art" maskinpark och erfaren personal, fräser

och svarvar vi mycket komplicerade detaljer med snäva toleranser.
Maskinparken består av både manuella, styrda och automatiserade maskiner.
Allt för att kunna vara så kostnadseffektiva som möjligt. 

Vi är tillräckligt stora för att vara en pålitlig underleverantör och tillräckligt små för att ha den flexibilitet och överblick som garanterar snabb hantering och förstklassig service.
Tillsammans med våra kunder vidareutvecklar vi idéer med hjälp av en modern maskinpark och kunniga medarbetare.
Vår målsättning är att kunden alltid ska se oss som den självklara samarbetspartnern.